Zalety Fundacji Rodzinnej

Rodzinna firma a członkowie rodziny – o możliwości oddzielenia tych sfer za pomocą fundacji

Faktem jest, iż podstawowym celem wprowadzenia do polskiego porządku prawnego instytucji fundacji rodzinnej jest zapewnienie rodzinnym firmom prawnych instrumentów, pozwalających na kumulację zgromadzonego (często przez całe pokolenia) majątku oraz zabezpieczenie potomków. Regulacje ustawy o fundacji rodzinnej mają ułatwiać powyższe poprzez wprowadzenie bardziej adekwatnej niż dotychczas funkcjonujące w polskim ustawodawstwie formy prawnej, zaś owa atrakcyjność, przejawiać […]