Organy Fundacji Rodzinnej

Kto powinien prowadzić sprawy fundacji rodzinnej?

Fundacja rodzinna nie jest spółką prawa handlowego, ale modelowo (konstrukcyjnie) jest do niej zbliżona. W związku z tym, analogicznie do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, prowadzeniem jej spraw i jej reprezentacją zajmuje się zarząd, w skład którego wchodzić mogą sami beneficjenci (odpowiednicy wspólników) lub osoby trzecie. Każde z tych rozwiązań ma swoje wady i zalety.   […]