Organy Fundacji Rodzinnej

Zarząd fundacji rodzinnej – kluczowe aspekty

Fundacja rodzinna, jako instytucja mająca na celu wspieranie swoich beneficjentów, funkcjonuje w oparciu o konkretne przepisy i struktury zarządzania. Warto zrozumieć, że zarząd odgrywa kluczową rolę w codziennej działalności fundacji, dbając o realizację celów statutowych oraz zapewnienie stabilności finansowej. Zadania zarządu Do zadań zarządu należy przede wszystkim prowadzenie spraw fundacji rodzinnej oraz reprezentowanie jej przed […]

Kto powinien prowadzić sprawy fundacji rodzinnej?

Fundacja rodzinna nie jest spółką prawa handlowego, ale modelowo (konstrukcyjnie) jest do niej zbliżona. W związku z tym, analogicznie do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, prowadzeniem jej spraw i jej reprezentacją zajmuje się zarząd, w skład którego wchodzić mogą sami beneficjenci (odpowiednicy wspólników) lub osoby trzecie. Każde z tych rozwiązań ma swoje wady i zalety.   […]