Fundacja rodzinna w organizacji – jak przyspieszyć rejestrację

Fundacja rodzinna jest stosunkowo nową instytucją, która pozwala na kontynuowanie działalności gospodarczej bez konieczności osobistego zaangażowania następców prawnych, a jednocześnie zapewniającym ochronę majątku rodzinnego.
W związku z dużym zainteresowaniem tą instytucją, oczekiwanie na rozpoznanie wniosku o wpis do rejestru fundacji rodzinnych trwa od dwóch do czterech miesięcy. Remedium na ten problem jest uprzednie wystąpienie o nadanie numeru NIP oraz REGON, które mogą zostać złożone przez fundację w organizacji, a które nie są automatycznie nadawane przy wpisie do rejestru.
Wnioski o nadanie NIP i REGON należy złożyć na urzędowych formularzach. Do wniosków należy dołączyć akt założycielski oraz statut, albo postanowienie o wpisie (jeżeli w chwili składania wniosku fundacja jest już zarejestrowana).
Uprzednie wystąpienie o nadanie numeru NIP oraz REGON pozwala na zmniejszenie kosztów opłat sądowych związanych z rejestracją fundacji oraz może przyczynić się do przyspieszenia procesu rozpoczęcia działalności przez fundację rodzinną. Jako Kancelaria Prawna posiadamy niezbędną wiedzę oraz doświadczenie i w związku z tym służymy pomocą w procesie zakładania fundacji rodzinnych.